Thủ tục làm sổ đỏ đất thổ cư chính xác nhất

Không ít người dân khi thực hiện thủ tục làm sổ đỏ đất thổ cư cảm thấy bối rối và hoang mang về các vấn đề gặp phải, bao gồm: Chi phí, thủ tục, giấy tờ, kê khai thuế… Dưới đây là những hướng dẫn chi tiết và đầy đủ nhất về thủ tục làm sổ đỏ đất thổ cư chính xác theo quy định nhà nước hiện hành.

Đối tượng áp dụng:

Thủ tục dành cho các cá nhân, hộ gia đình hiện đang sở hữu đất thổ cư hoặc nhà đất cần thực hiện thủ tục làm sổ đỏ.

Hồ sơ thực hiện thủ tục làm sổ đỏ đát thổ cư gồm:

Đơn xin cấp Giấy chứng nhận QSD đất (theo mẫu);

Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 Luật đất đai 2013;

Trích lục bản đồ địa chính về thửa đất;

Chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu (bản chứng thực);

Biên bản xét duyệt cấp Giấy chứng nhận QSD đất;

Biên bản kiểm tra hiện trạng sử dụng đất;

Thông báo công khai danh sách các trường hợp đủ điều kiện, không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận QSD đất;

Biên bản kết thúc công khai;

Tờ trình đề nghị xét cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho các trường hợp đủ điều kiện;

Thủ tục thực hiện chi tiết

Bước 1: Nộp hồ sơ tại UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất.

UBND xã, phường, thị trấn thành lập Hội đồng thẩm định có trách nhiệm thẩm tra, xác nhận vào đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp đất đai đối với thửa đất.

Sau khi thẩm tra, UBND xã, phường, thị trấn gửi hồ sơ đến UBND Quận/huyện (Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất).

Bước 2: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; xác nhận vào đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và ghi ý kiến đối với trường hợp không đủ điều kiện.

Đối với trường hợp đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Ra thông báo cho người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Trình UBND Quận/huyện ra quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bước 3:  Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định và nhận sổ đỏ. giấy chứng nhận.

Thời hạn thực hiện hồ sơ

30 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ gốc từ cá nhân/hộ gia đình theo quy định của nhà nước. Tuy nhiên, trên thực tế, thời hạn này theo quy định của từng địa phương, vì thế trước khi đến lấy sổ đỏ, nên gọi điện kiểm tra trước để tránh tình trạng mất thời gian.

Những chi phí làm sổ đỏ đất thổ cư cần thực hiện

  • Lệ phí trước bạ
  • Tiền sử dụng đất
  • Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các loại phí khác.

Tiền sử dụng đất được xác định theo khung giá đất do UBND tỉnh, thành phố công bố vào 01/01 hằng năm.

CAM KẾT PHẢN HỒI TRONG 30 PHÚT

HOTLINE: 0906 888 666